Nieuwe Praktijk Geopend

Artsencentrum Integrale Geneeskunde Amsterdam (AIGA)

Het artsencentrum in de Deurloostraat heeft een nieuw jasje gekregen en heeft door deze verbouwing meer ruimte gekregen om onze dromen waar te maken. De nieuwe naam van ons centrum is Artsencentrum Integrale Geneeskunde Amsterdam (AIGA).

Doel van het AIGA is om in goed overleg tussen patiënt/cliënt en arts/therapeut, en nauwe onderlinge samenwerking met huisartsen, specialisten en andere behandelaren de beste behandeling te geven volgens het principe van Integrative Medicine*.


* Definitie Integrative Medicine

De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.’

Een mooie vertaling is van dr. Rogier Hoenders:


Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen

patiënt en hulpverlener weer centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op

basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische

benaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid

en optimaal herstel te komen (The Consortium, 2004).