Ellen Leijdens

Ellen Leijdens

Levensvragen, zingeving en existentiële problematiek

Afspraak maken

Telefoon: 020-6798586

E-mail: aigamsterdam@gmail.com

Adres: Deurloostraat 129 hs

1078 HX Amsterdam

Ellen Leijdens

Mijn naam is Ellen Leijdens. Ik ben al mijn hele leven geïnteresseerd in religie, spiritualiteit en zingeving. Daarnaast heb ik, zoals de meeste mensen van mijn leeftijd (geb. 1969), de nodige life events meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat alles wat je meemaakt je vormt, dat het van belang is om er zin of betekenis aan te geven en dat je ‘eraan kunt groeien’. Dit alles heeft ertoe geleid dat ik de studie Spiritual Care aan de VU ben gaan volgen, waar ik ben afgestudeerd als algemeen geestelijk verzorger. Dit betekent dat ik mij niet aan één specifieke religieuze of levensbeschouwelijke instelling heb verbonden. Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat ik mij door meerdere religieuze en spirituele tradities laat inspireren.

Wat bied ik aan?

Mijn deskundigheid ligt op het gebied van levensvragen, zingeving en existentiële problematiek. Je kunt hierbij denken aan vragen als: Waarom gebeurt dit mij? Wat wil ik met mijn leven? Wat voor zin heeft het? Hoe nu verder? Waar geloof ik eigenlijk in? Wat inspireert mij? Wat troost mij? Of: Wat geeft mij kracht?

Ik ben ervoor opgeleid om te zoeken naar de verbinding tussen jouw levensbeschouwelijke opvattingen – of die nu religieus, spiritueel, agnostisch of atheïstisch zijn- en jouw levenservaringen. Vaak kan ik van betekenis zijn op momenten waarop deze verbinding niet vanzelfsprekend meer is. Meestal -maar niet altijd- is hier een directe aanleiding voor. Er is iets veranderd in je leven, waardoor je jezelf deze vragen gaat stellen. Je hebt bijvoorbeeld een kind gekregen of een nieuwe relatie. Je bent verhuisd. Of je hebt iets ingrijpends meegemaakt: je bent een dierbare verloren, je blijkt chronisch of terminaal ziek te zijn of je hebt psychische problemen.

Als jij met dit soort vragen rondloopt of ingrijpende ervaringen hebt meegemaakt, dan kun je daar vertrouwelijk met mij over spreken. En ik zal vanuit een open, niet-oordelende houding naar je luisteren. Ik ben empathisch, erop gericht jou te begrijpen en kan voorbij jouw problemen kijken naar de hele mens die jij bent. Van daaruit kunnen we samen stilstaan bij jouw ervaringen, zoeken naar antwoorden op jouw vragen of naar bronnen van inspiratie, hoop, kracht of troost.

Herken je jezelf in dit verhaal en wil je graag met iemand praten over wat je ervaart of over de vragen waar je mee rondloopt?

Dan kun je me bellen of mailen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Je bent welkom!

Hoe kun je mij bereiken?

Je kunt een mail sturen naar vraag@detragevraag.nl of bellen naar 06-28967585.

Hoeveel kost het?

Mensen boven de 50 jaar en palliatieve patiënten en hun naasten kunnen vijf consulten aanvragen, die vergoed worden vanuit de regeling ‘Geestelijke Verzorging Thuis’. Deze consulten vinden aan huis of in mijn praktijkruimte in het AIGA plaats. Hiervoor werk ik samen met Questio – Centrum voor Levensvragen.

Voor cliënten die niet onder deze vergoedingsregeling vallen, is het kennismakingsgesprek gratis. Vervolggesprekken zijn € 80,- per gesprek.

Meer lezen?

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op: www.detragevraag.nl of op www.stichtingquestio.nl

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV).