Froukje de Groot

 

Mijn naam is Froukje de Groot en ik ben werkzaam als GZ-psycholoog BIG. Binnen mijn praktijk bied ik psychologische begeleiding en behandeling aan volwassenen binnen de basis GGZ. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor coachingsessies waarbij ik gebruik maak van verschillende invalshoeken. Mensen kunnen zich bij mij aanmelden met uiteenlopende (emotionele) klachten of problemen. Hierbij valt te denken aan: angsten, somberheid, rouw, trauma gerelateerde klachten, werk- of relatieproblemen of fysieke klachten zonder duidelijke medische oorzaak. Ook voor vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of bewustwording kan je bij mij terecht.
Na mijn studie psychologie ben ik me steeds verder gaan verdiepen en breder gaan ontwikkelen op het gebied van de psychologie, persoonlijke groei en bewustwording. Ik ben hierdoor steeds meer overtuigd geraakt van het belang van een holistische benadering van (psychische) klachten. Alles hangt tenslotte met elkaar samen en niets staat op zich. Binnen de praktijk ga ik er dan ook vanuit dat we op verschillende lagen functioneren, op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Een blokkade of verstoring op een van die lagen werkt automatisch door op de andere lagen. Samen onderzoeken we de klacht en de betekenis ervan. Binnen de behandeling vind ik het belangrijk dat precies dat aangeboden wordt wat dienend is aan jouw proces en goed aansluit op de door jou gestelde doelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en een doel waar naartoe gewerkt zal worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT, mindfulness, lichaamswerk en Zijnsorientatie. Ook geef ik traumabehandeling in de vorm van EMDR-sessies.
Tarieven, vergoedingen en voorwaarden voor psychologische behandeling
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling binnen de basisGGZ heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Er dient sprake te zijn van (een vermoeden van) een DSM 5 diagnose om de behandeling (deels) vergoed te krijgen. Voor begeleiding meer gericht op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van het bewustzijn is dat niet nodig. Deze zorg valt niet onder de basis GGZ maar valt onder coaching en wordt dus niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar.
Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan en zal dat ook in de toekomst niet gaan doen. De reden hiervoor is dat ik mijn vrijheid wil behouden om kwalitatief goede zorg te verlenen, mijn professionele zelfstandigheid wil behouden en geheimhoudingsplicht hoog in het vaandel heb staan. Voor meer informatie hierover zie: www.zorgvoorkwaliteit.nu of www.contractvrijepsycholoog.nl.
Dit kan consequenties hebben voor de mate van de vergoeding door de zorgverzekeraar afhankelijk van je polis. Bij een (zuivere) restitutiepolis is dit doorgaans 90-100%, bij een naturapolis kan dit verschillen per zorgverzekeraar. Mijn advies is dan ook altijd om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren welk percentage je vergoed krijgt als je bij mij in behandeling komt.
Aan het eind van de behandeling (maximaal na 11 sessies of uiterlijk binnen een jaar) zal de behandeling afgesloten worden en kan je de eindfactuur indienen bij je zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Zelf betalen
Indien geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en u toch behandeling wilt volgen, of als u er zelf voor kiest om buiten uw verzekeraar om in behandeling te gaan dan is dit mogelijk. De kosten van niet vergoede zorg zijn € 97,- per sessie, conform NZA tarief.
Coaching
Indien uw vraag om begeleiding meer ligt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of zingeving kan er een coachingstraject opgestart worden. De kosten van een coachingsessie bedragen € 110,- (60 min, inclusief 21% BTW) per sessie.
Afspraak inplannen
Afspraken inplannen gaat via de assistente van AIGA, telefoonnummer: 020-6798586, dagelijks te bereiken tussen 09.00-12.00 uur.

Indien u vooraf wilt overleggen of vragen heeft kunt u mij bellen op de donderdagochtend tussen 09.00-10.00 uur op nummer: 06-24751899 of een mailtje sturen naar: info@praktijkfroukjedegroot.nl.

Wachttijd is 0-2 weken.


Froukje de Groot, GZ-psycholoog

BIG registratienummer: 29918013825
AGB code individueel: 94060908
AGB praktijk: 94063687
KvK-inschrijving: Praktijk Froukje de Groot, KvK-nummer: 69291586

Kwaliteitsstatuut ggz